Skip to content Skip to footer

UAB NORDIKA

PINIGŲ GRĄŽINIMO POLITIKA

I. PINIGŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS ĮSIGIJUS PASLAUGAS

1. Tuo atveju, kai paslaugos gavėjas, pagal sudarytą sutartį sumokėjęs visą paslaugos kainą atsisako savo apmokėtos paslaugos iki paslaugos teikimo (mokymų) pradžios – pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) dienų į tą banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas mokėjimas.
2. Tuo atveju, kai paslaugos gavėjas paslaugų pagal sudarytą sutartį atsisako vėliau (t.y. prasidėjus mokymams), jo sumokėta pinigų suma grąžinama sutartyje nustatyta tvarka, t.y. iš grąžintinos sumos paslaugos teikėjas atskaito sumą už faktiškai suteiktas paslaugas (t.y. pravestus mokymus), o likusi suma grąžinama paslaugos gavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo tokio atsisakymo (sutarties nutraukimo) į tą banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas mokėjimas.
3. Paslaugos gavėjas turi nedelsdamas pranešti paslaugos teikėjui, kai (jeigu) jo netenkina teikiamų paslaugų kokybė, sustabdyti tolimesnį sutarties vykdymą ir (ar) nutraukti su paslaugos teikėju sudarytą sutartį. Po visos paslaugos pagal sutartį suteikimo paslaugos teikėjas pasilieka teisę nepriimti jokių pretenzijų dėl suteiktos paslaugos kokybės ir negrąžinti už paslaugas sumokėtos sumos (teisinis pagrindas – LR CK 6.228 10 str. 2 d. 1 p.). Tokiu atveju paslaugos gavėjas dėl suteiktos paslaugos kokybės turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.
4. Paslaugos gavėjas savo laisvos formos atsisakymą nuo paslaugos turi išreikšti aiškiai, nedviprasmiškai ir pateikti jį paslaugos teikėjui raštu (įskaitant informavimą el. paštu info@2sesutes.lt), nurodydamas savo vardą, pavardę, PVM sąskaitos – faktūros numerį ir paslaugos įsigijimo datą.
5. Prieš kreipiantis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, paslaugos gavėjas turi raštu kreiptis į paslaugos teikėją, nurodydamas savo reikalavimą. Paslaugos teikėjas tokį paslaugos gavėjo kreipimąsi išnagrinės per 14 (keturiolika) dienų. Tuo atveju, jeigu  paslaugos teikėjas netenkina paslaugos gavėjo reikalavimo, jį tenkina iš dalies, arba nepateikia atsakymo per 14 dienų, paslaugos gavėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo ginčų sprendimo ne teisme tvarka.
6. Daugiau informacijos galite rasti: https://www.vvtat.lt/vartotojams/kaip-pateikti-prasyma/431

II. PINIGŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS ĮSIGIJUS PREKES

7. Prekės pirkėjas turi teisę ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti su pardavėju sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti jam savo įsigytas prekes. Šiame punkte nurodytas 14 (keturiolikos) dienų terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią pirkėjas gavo savo užsakytas prekes.
8. Pirkėjas savo laisvos formos atsisakymą nuo prekių pirkimo – pardavimo sutarties turi išreikšti aiškiai, nedviprasmiškai ir pateikti jį pardavėjui raštu (įskaitant informavimą el. paštu info@2sesutes.lt), nurodydamas savo vardą, pavardę, PVM sąskaitos – faktūros numerį ir prekių įsigijimo datą.
9. Pareiga pristatyti grąžintinas prekes tenka pirkėjui. Pirkėjas gali (savo pasirinkimu) išsiųsti prekes pardavėjui naudodamasis kurjerių ar pašto tarnybomis, arba pristatyti jas tiesiogiai pardavėjui adresu Šeimyniškių g. 18-3, Vilnius. Prekes pardavėjui privaloma grąžinti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai pardavėjas buvo informuotas apie prekių pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą. Prekių grąžinimo išlaidos tenka pirkėjui.
10. Pardavėjas pinigus už grąžintas prekes (įskaitant prekių siuntimo išlaidas) grąžina pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo tada, kai gauna grąžintiną prekę arba pirkėjas pateikia įrodymus, kad grąžintina prekė jau yra išsiųsta pardavėjui. Pinigai pirkėjui grąžinami į tą banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas mokėjimas už prekes.
11. Pinigai už prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (pavyzdžiui, pincetai), yra negrąžinami ir tokios prekės nekeičiamos į kitas (teisinis pagrindas – LR CK 6.228 10 str. 2 d. 5 p., Mažmeninės prekybos taisyklių 17.2 p.).
12. Grąžinamos prekės turi būti originalioje, nepažeistoje pakuotėje, nesugadintos, nenaudotos ir tos pačios komplektacijos, kokios buvo išsiųstos pirkėjui. Prekės pakuotės pažeidimo ar sugadinimo atveju, pardavėjas pasilieka teisę negrąžinti už prekes sumokėtų pinigų.
13. Dėl pardavėjo atsisakymo grąžinti pinigus už pirkėjo įsigytas prekes, pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.
14. Prieš kreipiantis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, pirkėjas turi raštu kreiptis į pardavėją, nurodydamas savo reikalavimą. Pardavėjas tokį pirkėjo kreipimąsi išnagrinės per 14 (keturiolika) dienų. Tuo atveju, jeigu  pardavėjas netenkina pirkėjo reikalavimo, jį tenkina iš dalies, arba nepateikia atsakymo per 14 dienų, pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo ginčų sprendimo ne teisme tvarka.
15. Daugiau informacijos galite rasti: https://www.vvtat.lt/vartotojams/kaip-pateikti-prasyma/431

Prisijunkite